Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2017
Sjælland

Landet uden højborge

Ingen af kommunerne i Region Sjælland kan opvise et absolut flertal, og bortset fra nogle enkelte med kontinuerligt styre har de fleste af dem skiftet farve ved de seneste tre-fire valg. Og i en del kommuner vil magten formodentlig svinge igen.
tekst Tom Ekeroth

Landet rundt mod valget

I fem uger i træk kigger Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i krystalkuglen og tegner et billede af det kommunalpolitiske landskab op til valget 21. november. Vi er denne gang kommet til de 17 kommuner i Region Sjælland.

Region Sjælland

FAXE

Knud Erik Hansen (S) og René Tuekær (Borgerlisten) har nærmest på skift været borgmestre i tilsammen tyve år. Knud Erik Hansen siden valget i 2009, Tuekær først fra 1994 til 1998 og siden fra 2002 til 2010.

Venstre er største parti med syv mandater mod Socialdemokratiets seks og Borgerlistens tre. Venstre har efter sidste valg skiftet borgmesterkandidat:

Dorte Nybjerg, hidtidig kandidat, forlader politik og ny kandidat er ejendomsmægleren Ole Vive, som ikke er medlem af byrådet.

Formodentlig bliver det enten Knud Erik Hansen eller Tuekær igen. Og mest sandsynligt Knud Erik Hansen.

GREVE

Bortset fra en enkelt periode med socialdemokratisk styre har Greve udelukkende haft konservative eller venstre-borgmestre siden den foregående kommunalreform.

Pernille Beckmann (V) afløste ved sidste valg den konservative Hans Barlach, og Venstre er med ni pladser ud af de 21 langt det største parti, den blå blok fylder 14 pladser.

Dansk Folkepartis spidskandidat er Liselott Blixt, der også sidder i Folketinget, og hun har sin 25-årige søn, Daniel Blixt Hansen, med på opstillingslisten. Det mest sandsynlige er endnu en borgmesterperiode til Pernille Beckmann.

GULDBORGSUND

Guldborgsund er formodentlig det sted i landet, hvor Dansk Folkeparti står stærkest med syv ud af de 29 pladser. Men her er også landets stærkeste lokalliste.

Guldborgsundlisten har med John Brædder i spidsen haft borgmesterposten siden 2010 på basis af seks mandater. Dansk Folkepartis borgmesterkandidat er René Christensen, og han lægger ikke skjul på, at han tager kandidaturet alvorligt.

Han går efter posten, og når der tales om borgmesterposter til DF ved dette valg, må han regnes for en af de mest sandsynlige. Ved sidste kommunalvalg trak han over halvdelen af partiets stemmer som personlige stemmer og ved folketingsvalget i 2015 var han også kredsens helt store stemmesluger.

HOLBÆK

Det er gået dramatisk til i Holbæk Kommune. Ved valget fik Venstre 12 pladser, men har i dag 10, Socialdemokratiet fik 10 pladser, men har i dag seks.

Det betyder, at de radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har modtaget medlemmer, og at mandattallene ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle magtstilling.

Valget kan blive påvirket af Holbæks ret udfordrede økonomi, og Socialdemokratiet har fået en ny politiker i spidsen, Christina Krzyrosiak Hansen, som er partiets yngste borgmesterkandidat overhovedet.

Kan hun vinde over Søren Kjærsgaard (V)? Man kan ikke udelukke et magtskifte i Holbæk, der engang var en radikal bastion. Og Dansk Folkeparti kan sagtens få væsentlig indflydelse på konstitueringen.

KALUNDBORG

Martin Damm (V) sidder med 11 pladser ud af de 27 i Kalundborg. Dansk Folkeparti står også stærkt i Kalundborg, der engang havde en SF-borgmester. Fire pladser har Dansk Folkeparti, oprindeligt var det fem, men partiet mistede en plads til Nye Borgerlige.

Derudover har Liberal alliance en plads, så blå blok er på 17 i Kalundborg.

Dansk Folkeparti har på forhånd sagt, at man vil støtte Martin Damm, så det er en svær opgave for den rutinerede socialdemokratiske borgmesterkandidat, Gunver Vibeke Jensen, der har været i kommunalpolitik siden 1989, hvor hun blev valgt ind i Hvidebæk Kommune.

KØGE

Hvis De Konservative er konstitueringens mestre, så er der i Køge et lokalmesterskab. Det lykkedes den tidligere bankdirektør Flemming Christensen at blive borgmester med kun to ud af de 27 pladser. Venstre er størst med 11 pladser.

Partiet har i perioden både fået og mistet medlemmer. Socialdemokratiet, der havde borgmesterposten frem til valget i 2013, har syv pladser. SF har tre pladser, Enhedslisten to, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance hver en plads. Venstre har ny borgmesterkandidat, viceborgmester Mette Jorsø, mens Marie Stærke (S) forsøger at genvinde borgmesterposten.

Det mest sandsynlige er en af de to, men under alle omstændigheder er Køge en af de kommuner, hvor konstitueringen også skal vindes.

Hvis DF genvinder de to tabte mandater og får del i den landsgevinst, som partiet spås, vil de kunne spille en central rolle i natten mellem den 21. og 22. november.

LEJRE

Kommunen er et af Danmarks mest interessante eksempler på borgmestereffekt. Mette Touborg fik ved sidste valg 4.723 personlige stemmer, mens SF som parti kun fik 954.

Mette Touborg valgte siden embedsmandsvejen og blev direktør i Københavns Kommune, og det betyder, at situationen i det gamle vikingeområde er åben. Lejre er sammenlagt af tre kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre.

De to første havde skift mellem S og V på borgmesterposten, mens selve Lejre i 32 år havde Evan Jensen, KL-formand og en af Venstres legendariske kommunalpolitikere, som borgmester. Venstre-styret holdt frem til valget i 2009, hvor den unge Mette Touborg vandt både valg og konstituering.

SF har syv pladser og uden borgmestereffekt vil de være umulige at holde. Venstre har syv pladser og en ny borgmesterkandidat, Line Jacobsen, Socialdemokratiet har tre pladser og borgmesterposten efter Touborgs exit.

Partiet fik den som et led i den oprindelige konstitueringsaftale, som gav et comeback til den 61-årige Carsten Rasmussen, oprindeligt borgmester i Bramsnæs Kommune. En af de to bliver borgmester.

LOLLAND

Det var en sensation, da de konservative efter sidste valg erobrede borgmesterposten i Lolland Kommune, men godsejer Marie Louise Friedrichsen fik kun et par dage som borgmester, så tilbød Venstre posten til socialdemokraterne og Holger Schou Rasmussen.

De fire år har været dramatiske i den store, sammensatte kommune. Både S og V har sagt farvel til medlemmer af byrådet, og det er der kommet to lokallister ud af. Senest er Nye Borgerlige også blevet repræsenteret med viceborgmester Erik Kjelgaard, der blev ekskluderet af Dansk Folkeparti.

Byrådet har blandt sine 31 medlemmer tre tidligere borgmestre og en tidligere minister, Henrik Høegh, der var fødevareminister og nu er Venstres borgmesterkandidat.

Marie Louise Friedrichsen har siden forladt politik, og selvom lokallisten Din Stemme med to pladser har meldt sig som borgmesterkandidat, er det mest sandsynlige nok, at Holger Schou Rasmussen får endnu en periode.

NÆSTVED

Carsten Rasmussen (S) blev borgmester i 2011, da Henning Jensen forlod posten. Men det lykkedes den nye borgmester at hente 12.440 personlige stemmer ved det første valg, eller lidt over en fjerdedel af de afgivne stemmer i kommunen.

Socialdemokratiet har 14 ud af de 31 pladser, Venstre otte pladser og har til dette valg en ny borgmesterkandidat, den selvstændige konsulent Kristian Skov-Andersen.

Han vandt opstillingen over den hidtidige kandidat Karsten Nonbo, der forlader byrådet ved valget. Konservative har opstillet en absolut rutineret kandidat, Helge Adam Møller.

Det sandsynlige resultat er, at Carsten Rasmussen fortsætter.

ODSHERRED

Danmarks største sommerhuskommune, der er 26.000 af dem, har 25 pladser i kommunalbestyrelsen. Socialdemokraterne har ti, SF to og Enhedslisten en, Venstre med Morten Egeskov har otte pladser, Dansk Folkeparti har to, og så er der den lokale Odsherredlisten, som ikke på forhånd peger på en borgmesterkandidat.

Der er megen borgmestereffekt i kommunen, hvor Thomas Adelskov ved sidste valg kom på top-ti over stemmeslugere.

Han fik 26,7 procent af de afgivne stemmer. Adelskov, som har været borgmester siden 2010, hvor han ”vendte hjem” efter en folketingskarriere, vil sandsynligvis kunne fortsætte.

RINGSTED

Gennem en lang periode var Ringsted en svingkommune, men de sidste tre perioder har den haft Venstre-styre, de sidste fire år med Henrik Hvidesten.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale har tilsammen otte mandater ud af de 21.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat er Per Flor, der er sektionsformand for LO Midtsjælland.

Det mest sandsynlige er en fortsættelse af Venstre-styret.

ROSKILDE

Joy Mogensen (S) fik ved sidste valg, hendes første som borgmester, 11.548 stemmer, så en pæn del af partiets 13 pladser i byrådet skyldes hendes stemmetal.

Enhedslisten har tre pladser, SF og De Radikale hver en. Venstre har ni pladser og deres borgmesterkandidat er 2. viceborgmester Bent Jørgensen. DF har tre og Konservative en plads. To af de tidligere borgmestre i sidder i byrådet og genopstiller.

Det er den 67-årige Evan Lynnerup (V), der var borgmester i Gundsø, og den 71-årige Poul Lindor Nielsen (S), der var borgmester i Ramsø og siden i Roskilde, hvor han i 2011 overlod pladsen til Joy Mogensen.

Hun kom godt fra start og er sandsynligvis også borgmester i den næste periode.

SLAGELSE

Hvis man vil have et billede af samarbejdsklimaet i Slagelse Kommune, behøver man egentlig bare at kigge på bevægelserne mellem partierne: Efter valget i 2013 var fem partier repræsenteret.

Det var Socialdemokratiet med 12, Venstre med ti, Dansk Folkeparti med fem, Liberal Alliance og Enhedslisten med hver to mandater. Siden har S mistet en, Helle Blak, der nu repræsenterer SF i byrådet, Venstre en, den oprindeligt konservative borgmester Jens Jørgensen, der meldte sig ud af venstre og blev løsgænger i protest mod borgmester Stén Knuth.

Dansk Folkeparti har mistet to. Den ene er Michael Gram, der har stiftet sit eget parti, Fair Balance. En anden DF’er nåede forbi Liberal Alliance, inden han så blev løsgænger igen. Sådan er den politiske situation i det turbulente byråd, hvor også politianmeldelser og cheffyringer har sat sine spor.

Alt tegner til et dramatisk valg, fordi det er tæt, og fordi Liberal Alliance med de rutinerede politiske tvillingebrødre Troels og Villum Christensen på forhånd har trukket støtten til den siddende borgmester.

Det mest sandsynlige er, at magten svinger tilbage til Socialdemokratiet, og at John Dyrby Paulsen bliver borgmester.

SOLRØD

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har tilsammen 10 af de 19 pladser. Derudover er der to lokallister: Grundejerne og Havdruplisten.

S og SF har tilsammen fire pladser. Kommunen har aldrig haft andet end venstreborgmestre, og alt tyder på, at Niels Hörup, der har været borgmester siden 2006, vil kunne fortsætte.

SORØ

Kommunen var indtil sidste valg socialdemokratisk. Ud af de 25 medlemmer er der et borgerligt flertal på 13 samt en løsgænger, der, hvis hun kommer ind igen, vil støtte den konservative borgmester, Gert Jørgensen.

Både Konservative og Venstre er blevet reduceret med et enkelt medlem. Det har gjort, at Sorø er et af de steder i landet, hvor Nye Borgerlige er repræsenteret. Venstre har nu fire pladser, Konservative har fem og Dansk Folkeparti tre.

Socialdemokratiet er størst med otte pladser og en ny spidskandidat Anne Madsen. Det Konservative Folkeparti regner med på landsplan at tabe to-tre kommuner, men også med at vinde et par stykker.

Umiddelbart ser det ud som om, det konservative styre i Sorø vil kunne holde, men også her er Dansk Folkeparti centralt placeret.

STEVNS

Der skal nærmest et mirakel til for, at Mogens Haugaard Nielsen bliver borgmester i Stevns igen. Oprindelig valgt for partiet Venstre, som han kom på stadigt skarpere kant med.

Han valgte selv at forlade partiet og dannede Nyt Stevns sammen med et andet medlem af kommunalbestyrelsen, men er forblevet borgmester, dog sat uden for indflydelse blandt andet ved udarbejdelsen af budget ’18.

Venstres nye borgmesterkandidat er ergoterapeut Anette Mortensen, Socialdemokratiets borgmesterkandidat er Steen S. Hansen, der er projektleder ved Københavns politi.

Venstre er reduceret til fem pladser, det samme antal som Socialdemokratiet har. En af de to bliver borgmester, men næppe uden en besværlig konstituering.

VORDINGBORG

Her bliver det Michael mod Mikael. Den første, Michael Seiding Larsen, overtog borgmesterposten efter Knud Larsen (V). Den anden, Mikael Smed, arbejder som kriminalkommissær.

Han er Socialdemokratiets spidskandidat. Ud over navneligheden er de stort set jævnaldrende – 40 og 39 år. En af dem vinder og Dansk Folkeparti kan også her få en nøglerolle i konstitueringen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Landet uden højborge Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger