Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2017

Europæisk selskabsskat kan få konsekvenser for kommunerne

I EU arbejdes der på at indføre en europæisk selskabsskat, der kan erstatte den nationale selskabsskat. I KL’s internationale udvalg frygter man ikke umiddelbart, at kommunerne mister deres milliardindtægter, hvis en sådan fælleseuropæisk skat skulle blive en realitet.

Unionen fattes penge i kølvandet på Brexit. I den sammenhæng verserer en række forslag, der skal skaffe EU egne indtægter. Det er en helt ny måde at tænke på i forhold til, hvordan EU’s budget finansieres. Det vil nemlig betyde indtægter, der går direkte til EU, i stedet for de nationale bidrag, der går gennem finansministeriet.

En af ideerne til egne indtægter er en fælleseuropæisk selskabsskat. Hvordan en sådan skat konkret skal udmøntes, vides ikke endnu. Men selskabsskatter er noget, de danske kommuner har en interesse i. 

I Danmark er der indtægter for omkring 50 milliarder kroner årligt i selskabsskatter. 15 procent af dem går til kommunerne. I det perspektiv kan en omlægning til en europæisk selskabsskat frem for en national have konsekvenser for kommunernes økonomi. Selskabsskatten var på dagsordenen, da Regionsudvalget trådte sammen i oktober i Bruxelles. Udvalget er et organ, der sikrer, at de lokale styrer bliver hørt i forbindelse med EU-forslag. Her har medlemmer af KL’s internationale udvalg plads. Ifølge formand for KL’s internationale udvalg Jens Ive (V), der er borgmester i Rudersdal, kan en fælleseuropæisk selskabsskat påvirke kommunernes økonomi.

Skriv hvad du søger