Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2017
Kronik

Alle skal godt på vej

I år har KL spillet ud med en række ambitiøse forslag om en mere sammenhængende indsats for børn og unge. Vi kalder forslagene ”Godt på vej”, fordi en af kommunernes fornemmeste opgaver er at sikre, at vi får alle børn og unge godt på vej i livet.
tekst Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg og Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

I kommunerne møder vi vores børn første gang, mens de endnu ligger i vuggen. Vi følger dem, når den første nysgerrighed på livet plantes i dagtilbuddene og fra første skoledag til karamel-kastningen i 9. klasse. Vi vejleder de unge i deres uddannelsesvalg, vi tager hånd om eventuelle sociale og personlige problemer så som misbrug og psykiske vanskeligheder, og vi er der, hvis det kniber med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi er den støttende hånd i ryggen fra vugge til voksenliv. 

En fornem opgave

Det er en af vores fornemmeste opgaver at sikre, at vi får alle børn og unge godt på vej i livet. Og opgaven ser ikke ud til at blive hverken mindre eller lettere. For vi befinder os i en tid, der møder os med en række udfordringer i samfundet. Det gælder for eksempel demografien. Vi bliver færre i den erhvervsaktive alder og flere, der har brug for pleje og omsorg. Samtidig ser vi et arbejdsmarked, hvor virksomhederne allerede nu melder om mangel på håndværkere og andre faglærte. Konsekvensen bliver, at virksomheder må afvise ordrer, flytte eller undlade at oprette nye arbejdspladser. Det udfordrer vores samfund – og os kommuner i særdeleshed i forhold til blandt andet vækst, udvikling og bosætningsmønstre.

Bliver vi i sporet af dystre fremtidsperspektiver, er det kun mellem en og to elever i en 9. klasse, der i dag vælger at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Og blandt dem, der så rent faktisk vælger en erhvervsuddannelse, er andelen, der gennemfører, lavere sammenlignet med både det almene gymnasium og erhvervsgymnasierne. Der er med andre ord ikke udsigt til, at vores virksomheder kan få den arbejdskraft, de så længselsfuldt efterspørger.

Skriv hvad du søger