Skolechefen på Frederiksberg Gorm Bagger Andersen, her ved Skolen ved Søerne, har i to år været formand for skolenetværket inden for Børne- og Kulturchefforeningen, og han har været med i udviklingen af skolelederuddannelsen. Foto: Jakob Carlsen
Skolechefen på Frederiksberg Gorm Bagger Andersen, her ved Skolen ved Søerne, har i to år været formand for skolenetværket inden for Børne- og Kulturchefforeningen, og han har været med i udviklingen af skolelederuddannelsen. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2017

Kridt og karisma er ikke nok

Den kommende generation af skoleledere skal både have fingrene mere i praksis og have forvaltning mere på rygraden. Derfor er en reform af lederuddannelsen undervejs.
tekst Sidsel Boye

Med kridt og karisma kommer man langt. Sådan har man i mange år med et glimt i øjet beskrevet, hvad der skulle til for klare sig godt i skoleverdenen. Men nu er der brug for at tage kridtet i den anden hånd. For med skoleudviklingen er kravene til ledelse skærpet betydeligt, og det skal en nyudvikling af den eksisterende lederuddannelse tage højde for. 

Uddannelsen forventes at træde i kraft om et års tid, men allerede nu ser den ud til at blive mere tidskrævende end den gamle, og skolechef Gorm Bagger Andersen, Frederiksberg, forudser at tiden alene bliver en vigtig faktor.

– Skoleledere er travle mennesker, og den største udfordring for dem bliver, at de skal finde tiden til at deltage. Den nye uddannelse skal være praksisnær, og det er langt mere tidskrævende end en uddannelse, hvor man bruger noget fra en lærebog. Men vi tror, at det er besværet værd. Praksisnær uddannelse er umiddelbart anvendelig, så de fleste ledere vil opleve det som en god og effektiv anvendelse af tid, siger han.

Skriv hvad du søger