Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2017
Kronik

Højsæson for budgetlægning

Budgetlægning for 2018 står for døren. Rollen som kommunalpolitiker handler i høj grad om at finde en platform inden for et begrænset råderum. Det kan takles med forskellige tilgange. I kronikken er beskrevet tre tilgange: Den brændte jords politik, en værdipolitisk og et langsigtet styringsspor.
tekst Hans Nikolaisen, er chefkonsulent hos Muusmann

Den kommunale budgetlægning for 2018 står for døren. Byrådsmedlemmerne er vendt tilbage fra ferie – veloplagte og fulde af ideer – og forude venter tre til seks uger med budgetdrøftelser op mod det forestående kommunalvalg 2017. De gode viljer er store, og der er rigtig mange aktører fra byrådssalene og det politiske bagland, der ønsker at sende signaler for at synliggøre positionerne op mod valget.

I de fleste kommuner er de barske kendsgerninger imidlertid, at der ikke er plads til at sende signaler i form af serviceløft – medmindre de samme politikere er klar til at prioritere hårdt andre steder. Statens målsætninger for den offentlige økonomi giver ikke plads til et større økonomisk råderum. Sådan har det været i mere end et årti uanset om rødt eller blåt hold har haft flertal på Christiansborg. Og der er ikke tegn på, at det vil ændre sig.

Rollen som kommunalpolitiker handler derfor i høj grad om at finde en platform inden for et begrænset råderum. Det kan takles med forskellige tilgange. I det følgende er beskrevet tre tilgange: Den brændte jords politik, en værdipolitisk og et langsigtet styringsspor. Der findes andre tilgange – for eksempel er der en del byrådsmedlemmer, der ikke accepterer de rammer, som flertallet på Christiansborg har sat op for kommunerne. Det er et politisk valg, der har som konsekvens, at det er svært for disse byrådsmedlemmer at indgå i de centrale budgetaftaler.

Den brændte jords politik

Skriv hvad du søger