Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2017
Kronik

Skil din kvalitetsforståelse ad, og saml puslespillet med dine borgere

I Odense Kommune har vi igangsat et arbejde, hvor vi bryder kvalitetsbegrebet op i henholdsvis brugeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet. De tre kvalitetstyper er hinandens forudsætninger – og kan dermed også spænde ben for hinanden. Den faglige kvalitet opstår først, når den sammen med andre fagligheder bliver til helhedsforståelse.
tekst Anne Velling, direktør, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune og Morten Møller Iversen, stabschef, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

Kvalitet. Så simpelt og alligevel så svært. Det er ikke nyt, at kommunerne søger nye veje for at forstå og forbedre samarbejdet med borgere og virksomheder. Veje, der oftest begynder med ”sammen” eller ”samskabelse” for at markere, at man har taget fat på et nyt paradigme, hvor man er hoppet om på den anden side af skranken. Fra myndighed og serviceproducent til facilitator.

Det er heller ikke nyt, at kommunerne i højere grad begynder at anvende antropologiske metoder snarere end økonomiske teorier til at afkode, hvad borgere og virksomhederne har brug for. Det giver god mening at designe sin organisation og indsatser efter virkeligheden.

Spørgsmålet er blot, om vi i kommunerne i samme grad, indholdsmæssigt som organisatorisk, redefinerer kvalitetsbegrebet internt i organisationen, så det matcher de indsatser, man har og effekter, man gerne vil skabe for omverdenen. Vores postulat vil være, at det gør vi ikke i tilstrækkelig grad. Borgeres opfattelse af inddragelse i svære processer tilsiger noget andet.

Skriv hvad du søger