Kommunaldirektør Bo Rasmussen (t.v.) ser det som en kæmpe fordel, at man kan lave sparring med en virksomhed som Novozymes, der har så konkret erfaring med at indarbejde verdensmålene i en stor organisation. Foto: Jakob Carlsen
Kommunaldirektør Bo Rasmussen (t.v.) ser det som en kæmpe fordel, at man kan lave sparring med en virksomhed som Novozymes, der har så konkret erfaring med at indarbejde verdensmålene i en stor organisation. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2017

Gladsaxe tænker globalt

Tænk globalt, og handl lokalt. Det slogan har en enig kommunalbestyrelse i Gladsaxe taget alvorligt. FN's 17 verdensmål skal indarbejdes i den kommende kommunestrategi. Det betyder bæredygtighed over hele linjen.

Når den socialøkonomiske virksomhed Jespers Torvekøkken er ved at etablere et storkøkken i Gladsaxe, så bonner det ud på adskillige af FN’s 17 verdensmål. De ansætter ledige, der har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er verdensmål otte, der handler om “anstændige jobs til alle og bæredygtig økonomisk vækst”. Samtidig arbejder de med et grønt og sundt køkken, genanvendelse af madaffald og reduktion af madspild. De drømmer om at dyrke egne grøntsager i et urbant farming projekt, som det hedder på dansk, hvor personer på kanten af arbejdsmarkedet kan få arbejde. Her kommer verdensmål 11, der handler om “bæredygtige byer og lokalsamfund” i spil sammen med verdensmål 12, der handler om “ansvarligt forbrug og produktion”.

Det er en tankegang og en måde at drive virksomhed, der går fint i spænd med Gladsaxe Kommunes planer for fremtiden. Her skal FN’s verdensmål om bæredygtighed nemlig indarbejdes i den nye kommunestrategi, der skal erstatte den gamle, der udløber i år.

Ifølge kommunaldirektør Bo Rasmussen er det en ambitiøs plan, der kommer til at udgøre grundlaget for arbejdet i organisationen. Og netop samarbejdet og samspillet med fremsynede lokale virksomheder er et vigtigt element.

Skriv hvad du søger