Marianne Bolvig, Bolvigkom, arbejder med kommunikation i politiske dagsordener og til borgerne i 11 kommuner. Foto: Joachim Rode
Marianne Bolvig, Bolvigkom, arbejder med kommunikation i politiske dagsordener og til borgerne i 11 kommuner. Foto: Joachim Rode
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2017

Møgbreve fra kommunen

Lokalpolitikerne var de første til at gøre oprør over uforståelige forvaltningspapirer. Kommunikationskonsulent Marianne Bolvig håber, at borgerne vil følge trop. Hun har set på, hvad en kontanthjælpsmodtager har fået i sin e-Boks det seneste år, og hun er langt fra tilfreds.
tekst Sidsel Boye

Mon borgerservice egentlig ved, hvordan det ser ud, når en borger åbner sin e-Boks for at læse det seneste brev fra kommunen?

Kommunikationskonsulent Marianne Bolvig stiller det retoriske spørgsmål, efter at hun har kigget de 12 dokumenter igennem, som en 30-årig kontanthjælpsmodtager har modtaget fra sin kommune og Udbetaling Danmark, siden kontanthjælpsloftet blev en realitet
1. april i fjor.

Hun griber fat i det brev, som kommunen har sendt 11. maj sidste år for at fortælle, at der kommer nye regler på kontanthjælpsområdet pr. 1. oktober. Blandt andet med et kontanthjælpsloft. Budskabet er, at modtageren inden 1. oktober vil få et brev fra Udbetaling Danmark med oplysning om, hvad det vil betyde for vedkommendes økonomi. Brevet er fire sider langt. Det er et af tre infobreve, som systemet har spyttet ud i løbet af to dage. Ved nærmere gennemlæsning viser det sig, at de alle tre er identiske.

Skriv hvad du søger