94 procent af deltagerne i forløbet er enige i, at der er blevet snakket om ting, som er vigtige for dem. Foto: Ulrik Tofte
94 procent af deltagerne i forløbet er enige i, at der er blevet snakket om ting, som er vigtige for dem. Foto: Ulrik Tofte
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2017

Ret til ydelse eller ret til det gode liv

I Horsens Kommune skal borgerne selv tage styringen i deres liv, så de ikke hænger fast i systemet, derfor har kommunen oprettet Mestringsenheden. Her fandt Claus Mangor, som lider af skizofreni og har været indlagt flere gange, hjælp til at være der for sin familie.
tekst Sille Olsen

I Horsens Kommune har de haft stor succes med at lære folk med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne at mestre deres liv. I 2016 har 116 personer været i et forløb hos Mestringsenheden, som er kommunens nyeste tilbud. Da forløbet var slut vurderede alle deltagerne, at deres livskvalitet var blevet 30 procent bedre i gennemsnit ifølge evalueringen. Succesen bag mestringsenheden ligger i det tidsbegrænsede forløb, som spænder over samtaler med vejlederen, visualiseringsøvelser, gruppesamtaler og inddragelse af pårørende.

Mestringsenheden er et tilbud om at give borgerne den optimale hjælp til at indse deres potentiale og ressourcer, så de i højere grad selv kan klare sig i hverdagen. 

− Mestringsenheden er skarpere. Tidligere oplevede vi, at medarbejderne kom til at tage over og kom til at løfte for borgerne i stedet for at gøre det sammen med borgerne. Og det kunne være med til, at man fastholdt borgeren i en afhængighed af det offentlige, siger Karin Holland, direktør for Velfærd og Sundhed.

Skriv hvad du søger