Foto: Charlotte De La Fuente / Ritzau Foto
Foto: Charlotte De La Fuente / Ritzau Foto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2017

Kommunerne vil gøre op med boligloven

KL går efter lovændringer, der gør det muligt for kommunerne at anvende almene ældre- og handicapboliger mere fleksibelt, så flere borgere får dækket deres behov for hjælp. Målet er en optimal rehabilitering. Handicaporganisationer er skeptiske.
tekst Rasmus Eiby

Kommunerne skal støtte flere borgere i at opnå et selvstændigt liv. Aktuelt er reglerne for almene ældre- eller handicapboliger en barriere for, at kommunerne kan støtte borgerne optimalt og støtte flest muligt. Det skyldes blandt andet, at borgerne kun kan flytte, hvis de selv ønsker det, og det forringer kommunernes mulighed for udføre en optimal rehabilitering. Det er i korte træk en af de problemstillinger, som KL beskriver i et nyt udspil på voksensocialområdet, hvor de anbefaler, at regeringen ændrer boliglovgivningen.

− Støtte i egen bolig kan sikre, at borgeren i videst muligt omfang får magt over sit eget liv, en tilknytning til lokalsamfundet, uddannelse eller arbejde. Men boliglovgivningen bremser desværre denne udvikling, fordi reglerne ikke i tilstrækkelig grad gør det muligt at hjælpe borgerne videre fra indgribende boformer til mere selvstændige boformer. Vi skal have øget fleksibilitet i mulighederne for at anvende de boformer, der matcher borgernes behov – især også, fordi vi ved, at behovene løbende kan ændre sig gennem hele livet, siger Thomas Adelskov (S), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

KL lægger vægt på, at kommunen skal hjælpe borgeren med at finde en anden egnet bolig, hvis det bliver relevant at opsige en kontrakt. Idéen er, at man i højere grad kan hjælpe folk videre, så de kommer til en bolig og får et tilbud, der passer perfekt til deres behov. Netop også når behovet ændrer sig, og der er brug for nogle nye rammer for rehabiliteringen. Et frikommuneforsøg har tidligere vist gode erfaringer med området. Både i forhold til den øgede fleksibilitet hos kommunen, men også i forhold til borgerne.

Skriv hvad du søger