Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2017

Hvordan skaber vi velfærd sammen med borgerne?

tekst KL

”Det gør vi gennem relationer! Relationer mellem borgere, kommunale medarbejdere, frivillige og virksomheder”. I hvert fald ifølge britiske Hilary Cottam, en international anerkendt innovatør, som blandt andet har rådgivet den engelske regering, og som i næste uge gæster KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum med et bud på, hvordan vi i kommunerne skal blive bedre til at skabe velfærd sammen med borgeren. 

Mobilisering af borgernes egne ressourcer er i disse år en af de stærkeste og mest vedholdende tendenser på tværs af sundhed, social og beskæftigelse. Borgermobilisering er derfor også et centralt tema, når over 1.300 politikere og embedsmænd 10.-11. maj gæster Aalborg for netop at drøfte ”Tendenser i velfærden – muligheder og dilemmaer”, som er titlen på dette års Social- og Sundhedspolitiske forum.

Og netop mobilisering af borgernes egne ressourcer er en rød tråd i KL’s nye udspil. Fælles om fremtidens socialpolitik, som offentliggøres i forbindelse med Social- og Sundhedspolitisk Forum. Her slås det fast, at borgerens vilje til at mestre eget liv så vidt muligt skal være grundstenen i vores samarbejde med borgeren og netværket omkring borgeren. Borgerens egne ressourcer og ønsker skal stå centralt, når vi tilrettelægger de kommunale indsatser. Det gør rehabilitering til et fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde.

Velfærd er langt mere end det, en kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj grad noget, vi som borgere giver til hinanden. Kommunernes ambition for socialområdet er derfor at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig for borgere, som i dag ser sig sat udenfor. Det er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene. Den enkeltes netværk samt fællesskaber som foreningslivet, naboskab, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal også tage ansvar for, at flere kan deltage.

Mobilisering af borgerens egne ressourcer er blot én tendens. En anden er de muligheder for at skabe velfærd på nye måder, vi får adgang til gennem ny teknologi. På sundhedsområdet kan teknologien lette hverdagen for borgere med for eksempel kronisk sygdom og hjælpe dem til at forstå og dermed mestre deres sygdom; og personer med kræft kan med ny teknologi afslutte deres kemobehandling i eget hjem. Men har det konsekvenser, at vi inddrager hjemmet som behandlingssted? Er teknologien for alle, og hvordan sikrer vi, at rammerne er på plads, når opgaver glider fra sygehus til borgerens eget hjem? Det vil vi høre nogle bud på i Aalborg.

Vel mødt på KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj i Aalborg. •

Emneord
Leder, Velfærd

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hvordan skaber vi velfærd sammen med borgerne? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger