Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2017

Hvad er det lige, de har gang i på rådhuset?

Johannes Lumholt er med egne ord havnet i et parti uden en historie, han skal forholde sig til, når han handler politisk. Det er spændende og giver gode muligheder for at virke til gavn for decentralisering, hvor han kan medvirke til at give folk flere muligheder for at træffe beslutninger for deres eget liv.
tekst Johannes Lumholt, Nye Borgerlige i Sorø Kommune

Som småbørnsfar havde jeg forvildet mig ind i arbejdet i forældrebestyrelsen i den lokale dagsinstitution. Det skete, fordi kommunen i min optik blandede sig i alt for meget. De havde blandt andet indført et alkoholforbud, så forældre ikke måtte drikke en øl til sommerfesten eller efter forældrearbejdsdagen. De begyndte med forskellige forbudstiltag at regulere steder, hvor der ingen problemer var.

Den nyanlagte parkeringsplads efter udbygningen af børnenes daginstitution undrede mig også. Samlet set meget få parkeringspladser, nok ud fra devisen, at hvis kommunen gør det vanskeligt at parkere, så cykler folk? Desuden var der en helt skæv fordeling af handicappladser, måske fordi der var en kvote, man var bagud med? 

Min liste blev længere og længere. Tomgangsregulativ, rygeforbud blandt kommunens personale, sukkerpolitik hos personalet i dagtilbud, et jobcenter der sejlede og kommunal låntagning i schweizerfranc med mere.

Skriv hvad du søger