Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2017

En verden udenfor

tekst KL

På teknik- og miljøområdet i kommunerne arbejder man udenfor. Bogstaveligt talt – i al slag vejr. I overført betydning – i den virkelige verden. Dagligt er man i kontakt med borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser. Det ligger i områdets DNA. Resultater skabes i samarbejde med andre: Med andre kommuner, forvaltninger og institutioner, forsyninger, frivillige, boligforeninger, virksomheder og mange andre. 

Teknik- og miljøområdet er kernevelfærd, som mange tager for givet – men hvis vandhanen strejker, affald ikke hentes, varmen ikke virker, eller vejene ikke ryddes, går samfundet i stå. I teknik- og miljø vil vi gerne se verden, som andre ser den. For sådan skabes de bedste resultater – sammen. 

Siden kommunevalget i 2013 har kommunernes teknik- og miljøforvaltninger gjort en stor og synlig forskel. Bedre byomdannelse. Robuste beredskaber. Cool klimatilpasning. Hurtigere sagsbehandling. Højere genanvendelse. Naturlige vådområder. Og meget mere. Kommunerne er på stadig jagt efter de gode løsninger. På KL’s konference TEKNIK & MILJØ ´17 den 25.-26. april i Horsens spørger vi os selv, hvordan vi kan blive endnu bedre, og vi spørger ”alle de andre”, dem uden for teknik- og miljøforvaltningen, hvordan de tror, vi sammen skal løse de store udfordringer, der tegner sig i horisonten. Vi vil i særlig grad udfordre os selv. Os i den kommunale verden. Os i teknik- og miljø. Fordi vi kan og vil gøre os selv – og verden udenfor – endnu bedre. 

Teknik- og miljøområdet handler blandt andet om at omsætte store globale dagsordener lokalt. Hvordan påvirker FN’s 17 verdensmål den kommunale virkelighed? Hvordan ser fremtidens forsyninger ud? Hvordan beskytter vi vores grundvand, byer og kyster? Hvordan udnytter vi de nye muligheder i planloven og de digitale muligheder. Og hvordan skaber vi smarte byer og cirkulær økonomi til gavn for både by og land? 

Borgere og virksomheder forventer meget af kommunernes service på teknik- og miljøområdet, og der bliver gjort meget for at imødekomme disse ønsker og behov og sikre lokal vækst og velfærd. 

KL har sat planloven til debat med det mål at sikre mere decentral indflydelse på planlægningen. De nye redskaber er samtidig en mulighed for kommunerne til at give deres planpraksis et servicetjek. Vi er i kommunerne for eksempel optaget af at optimere lokalplanlægningen – både når det gælder den tid, vi bruger, og den kvalitet og holdbarhed, som planerne får. Og vi ved, at hvis vi ikke får afstemt forventningerne med borgere og andre om, hvad der skal ske, så kan planlægning blive en rigtig træls sag for kommunen. •

Emneord
Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En verden udenfor Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger