Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2017

Nye bøger

tekst

Tag lederskabet på dig

af Anni Kær Petersen, leder af Vækst og Udvikling, Halsnæs

Tag dit lederskab på dig og stop stress. Det er kernen i bogen ”Stop Stress, Håndbog for Ledere” af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Medarbejdere har også et ansvar for at forebygge og håndtere stress. Der er allerede en del litteratur, der guider i dette. Men her er endelig en lettilgængelig bog med fokus på lederens rolle i forhold til medarbejdernes stress, men også i forhold til signaler og håndtering af egen stress. Som kommunal ansat anno 2017 lever vi med rammevilkår om omprioriteringsbidrag, der så bliver til noget andet, effektiviseringsindsatser i en lind strøm og større og større forventninger til, at vi alle kan håndtere dag til dag og time til time-krav fra borgere og erhvervsliv – nu også på sociale medier. Vi skal også være klar til løbende organisationsændringer og nye samarbejdsformer på tværs. Der bøvles med og udvikles meget i de kommunale organisationer i disse år. I dette forandringslandskab skal man som leder kende sin rolle som forebygger af stress, og det er den ledelsesindsats med at skabe klarhed og retning, som bogen ser på. 

Vi ved, at uklare rammer og uklare opgaver i en arbejdsdag kan være årsag til arbejdsrelateret stress. Men hvornår ved vi som ledere, at filmen er på vej til at knække for vores medarbejdere, hvilke tegn skal man være særligt opmærksom på – og hvornår er det klogt at gøre hvad? 

Skriv hvad du søger