Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2017

Halsnæs vil turde noget mere

Tværfagligt samarbejde er godt for borgerne. Men tværfaglighed kommer ikke af sig selv. Det kræver nemlig mod, når man skal blande sig i de andres arbejde. I Halsnæs er en fra direktionen hver fredag ude i institutionerne for at tale mere frygtløshed ind i organisationen.
tekst Sidsel Boye

Ved den seneste julefrokost sad kommunaldirektør Anders Mørk Hansen ved siden af en medarbejder, der mente, at meget ville være bedre, hvis sundhedsplejerskerne fik øje på de udsatte børn noget før. 

– Jeg spurgte, om hun selv havde nævnt det over for sundhedsplejen. Det havde hun ikke, og vi drøftede, hvorfor det måske var svært. Vi kom ikke i bund med snakken. Det var jo også en julefrokost. Desuden kan der være masser af ting i dagligdagen, der gør, at man ikke lige får gjort eller sagt det, man gerne ville. Men sagen er, at vi har en kultur, hvor vi er enormt bly, og hvor det ikke er naturligt at gå hen til en kollega, man ikke kender, og tale om noget, der måske kan opfattes som kritik, men som faktisk er noget, man konstruktivt kan gøre noget ved. Det kan hurtigt opfattes som kritik, hvis man sidder med et treårigt barn, som fungerer ad helvede til, og undrer sig over, at dem, der har kendt barnet, siden det blev født, måske ikke har sagt noget, siger Anders Mørk Hansen.

Anders Mørk Hansen har været kommunaldirektør i Halsnæs siden 2014, og i januar var han oplægsholder på kommunaløkonomisk forum, KØF, for at fortælle om, hvordan kommunen arbejder tværfagligt med udsatte familier for at levere en både bedre og billigere løsning. 

Skriv hvad du søger