Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2017

Hvad kan vi lære af skolerne i London?

Londons skoler har haft succes med at løfte det faglige niveau – også for de svage elever. En målrettet indsats de seneste 15 år gør, at Londons udsatte børn klarer sig langt bedre i skolen end tidligere. Læs her tre bud på, hvad danske skoler kan lære af London.
tekst Sidsel Vive Jensen, forsker i KORA. Arbejder både kvalitativt og kvantitativt med børn og folkeskolen

Danske skoler og skoleforvaltninger kan hente værdifuld inspiration fra skolerne i London. For i London lykkes man med at uddanne udsatte børn. Det er ingen let opgave, men de seneste års reformer har formået at mindske niveauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og børn fra veluddannede og velstillede familier. En delegation fra Trygfondens Børneforskningscenter og Aarhus Kommune besøgte London i november 2016 for at blive klogere på, hvad det er, der virker. Tre lektier er centrale: Høje forventninger, tilpasning til lokalmiljøet og delt lederskab. 

The London challenge

Omkring år 2000 stod det skidt til i Londons skoler. De var Storbritanniens dårligste målt på elevernes standpunkt og udvikling. De dårligste skoler fandtes i Londons fattigste områder med mange tosprogede familier. Den daværende regering besluttede at investere massivt i at forbedre Londons skoler og igangsatte et omfattende program, som blev udviklet og drevet af blandt andre skoleeksperterne David Woods og Tim Brighouse. Et kerneelement i programmet var at definere en fælles vision og et moralsk formål, der forpligtede alle lærere, ledere og administratorer på at give alle børn den bedst mulige uddannelse. Elementerne fra programmet er nu en fast bestanddel af skoledriften i London, og nogle af de skoler, der klarede sig dårligst, ligger nu på eller lige over det nationale gennemsnit. 

I Danmark har vi også ambitioner om at blive bedre til at mindske den sociale arv. Det er derfor oplagt at spørge, om vi kan lære noget af London? Her vil jeg fremhæve tre aspekter, som vi indtil videre ikke har arbejdet så meget med i de danske skoler, og som de skoleledere og lærere, vi mødte i London, opfattede som afgørende vigtige.

Høje forventninger

Skriv hvad du søger