Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2017

Sådan kan en leverandør udelukkes

KL og KOMBIT lufter muligheden for at udelukke KMD fra fremtidige it-udbud, og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) kalder det ”ikke så nemt” at udelukke et specifikt firma. De offentlige købere er nemlig tvunget til at tage hensyn til udbudsloven, når opgaver skal i udbud.

Men det er ikke umuligt at udelukke en leverandør i en begrænset periode. I udbudslovens kapitel 11, som er blevet omtalt i forbindelse med monopolbrudstvisten, er det fastlagt, hvilke muligheder en offentlig køber har for at slippe af med en genstridig leverandør.

Ifølge udbudsloven kan en køber blandt andet fratage en leverandør muligheden for at byde på en opgave, hvis køberen kan ”påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.” For eksempel ved at henvise til en endelig dom, en voldgiftskendelse eller lignende.

Den mulighed – paragraf 137, stk. 1, nr. 5 – er kun sjældent brugt. Senest var i 2015, hvor Bygningsstyrelsen udelukkede en entreprenør fra et udbud med henvisning til netop denne paragraf. Bygningsstyrelsen havde en igangværende tvist med entreprenøren, som havde ført til, at Bygningsstyrelsen havde ophævet aftalen. Tvisten var ikke afgjort endnu i en voldgiftssag, men alligevel mente Klagenævnet for Udbud, at Bygningsstyrelsen havde ret til at udelukke entreprenøren.

Skriv hvad du søger