Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017

Alkoholforbrug koster milliarder

tekst Rasmus Eiby

En kommune med 50.000 indbyggere har gennemsnitligt meromkostninger for 28 millioner kroner til borgere med overforbrug af alkohol. Årligt.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. I 2014 var kommunernes samlede meromkostninger på 3,2 milliarder kroner. Og det er endda et underestimat, da man langt fra har kunnet inddrage alle alkoholafhængige i undersøgelsen.

Ikke alle omkostninger har kunnet medtages i opgørelsen, men den indeholder kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge.

Skriv hvad du søger