Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2017

Kommunalreformen har været en succes

tekst KL

I år er det 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft og konturerne af et nyt kommunestyre så dagens lys. Siden har kommunerne hver for sig og sammen udviklet et stærkt og robust kommunestyre. 

Kommunestyret er fortsat i konstant forandring. Det er vigtigt både for at kunne håndtere nye samfundsmæssige udfordringer, og for at kommunerne også fremover kan være motor for vækst og velfærd i Danmark. 

Kommunerne løser i dag langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. De kommunale beslutninger om den lokale velfærd er demokratisk forankrede. Det er helt centralt. Det giver beslutningerne legitimitet. Borgerne vælger politikerne og kan stille dem til ansvar for de beslutninger, de træffer. Og borgerne kan løbende drøfte retning og prioriteringer med politikerne. Måden, det sker på, er i stadig udvikling. I alle kommuner er der i disse år opbrud i dialog- og inddragelsesformerne. Det tætte samspil mellem politikere og borgere er afgørende for et stærkt lokaldemokrati. 

Det kommunestyre, vi har i dag, er fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Samarbejder på tværs af kommunegrænser har fået en ny betydning efter kommunalreformen. Kommunerne indgår stadig flere og bredere samarbejder for at sikre den nødvendige kapacitet, kompetence og fleksibilitet til at skabe de bedste løsninger. Det er netop kommunernes evne til at tilpasse sig, påtage sig nye opgaver og udvikle opgaveløsningen, der har gjort dem til forandringsmotoren for både velfærd og vækst i samfundet.

Kommunestyret er samfundsøkonomisk effektivt. Kommunalbestyrelserne har et direkte økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar over for borgerne og kan skalere og disponere udgifterne efter lokale behov. Det anerkender borgerne, de har tillid til kommunalpolitikerne – faktisk mere tillid end til andre beslutningstagere. Det repræsentative lokaldemokrati sikrer, at borgernes synspunkter tages med ind i de kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik for og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer på tværs fastholdes. Netop helhedssynet er en af kommunestyrets største styrker, for det betyder, at de forskellige hensyn er vejet af mod hinanden, og at særinteresser ikke dominerer.

2017 bliver et år i kommunestyrets tegn. Vi skal fejre 10-års jubilæet for kommunalreformen og kommunalvalget i november er en mulighed for at fortælle den stærke historie om kommunestyret, og hvor vigtigt det er at stemme til kommunalvalget. Der har her ved årsskiftet været stemmer, som påpegede, at de større kommuner også er en udfordring for demokratiet. Men det må ikke overskygge, at kommunerne i Danmark fortsat er, og også fremover vil være, det demokratiske fundament for velfærdssamfundet. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunalreformen har været en succes Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger