Kommunerne må sætte alarmer op, så de bliver advaret, hvis demente forlader et plejecenter. Men loven tillader ikke samme ordning andre steder. Det vil syv kommuner gerne afprøve som frikommuner. Foto: Amer Ghazzal / Polfoto
Kommunerne må sætte alarmer op, så de bliver advaret, hvis demente forlader et plejecenter. Men loven tillader ikke samme ordning andre steder. Det vil syv kommuner gerne afprøve som frikommuner. Foto: Amer Ghazzal / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2017

Frikommuner skal vise vejen på socialområdet

Syv kommuner tester de kommende tre år muligheder af på det specialiserede socialområde for at skabe bedre styring af udgifterne. Formålet er dog også at give borgerne et bedre tilbud, pointerer kommunerne.
tekst Rudi Holm

Øget brug af teknologi til borgere, der ikke kan give samtykke til det, mere sammenhængende forløb for borgere tilknyttet psykiatrien og bedre muligheder for, at borgere kan tilkøbe ydelser ud over de kerneydelser, de er visiteret til.

Det er nogle af de temaer, som syv kommuner slår an i et nyt frikommuneforsøg, der over de kommende tre år skal vise vejen for en bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Men det handler ikke om at skære i servicen eller budgetterne, understreger Kate Bøgh, direktør for social og sundhed i Favrskov Kommune.

– Frikommuneforsøget skulle meget gerne komme borgerne til gavn. Det er ikke sådan, at jeg regner med, at Favrskov skal spare penge på det specialiserede område. Vi kommer ikke til at skære i vores budgetter til handicappede og psykiatri med hverken en halv eller en hel million kroner. Der er en stigning i målgrupper, der har behov for hjælp. Mange forskellige diagnosetyper fordobles i løbet af meget få år. Og den ekstra tilgang af borgere håber vi at kunne finde ressourcerne til gennem forsøget, siger Kate Bøgh.

Skriv hvad du søger