Foto: Christian Lindgren / Scanpix
Foto: Christian Lindgren / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2017

Der mangler penge til at bygge velfærd

De reducerede anlægsudgifter udfordrer kommunernes evne til at levere velfærd og omstille til en mere effektiv drift. Der mangler to milliarder i år til at vedligeholde og bygge nye skoler, daginstitutioner, plejeboliger, veje med mere.

Kommunerne har store behov for at investere i mursten, betonelementer, og asfalt. Nogle steder er der behov for at bygge ældreboliger, andre steder skoler. Der sker i disse år store befolkningsforskydninger både internt i den enkelte kommune og mellem kommunerne. Det betyder omfattende omstillinger, hvis man skal levere ordentlig velfærd og effektiv drift. Samtidig er der stort behov for at renovere den eksisterende bygningsmasse, hvoraf en stor del stammer tilbage fra 60’erne og 70’erne.

Det harmonerer meget dårligt med, at kommunerne har fået reduceret rammen for, hvor meget de må bruge på anlæg. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er der for 2017 aftalt et anlægsniveau på 16,3 milliarder kroner. Det er et fald i anlægsudgifterne på 4,4 milliarder kroner i forhold til 2008, hvor kommunernes bruttoanlægsudgifter lå på 21,1 milliarder kroner, som udgjorde det højeste niveau siden kommunalreformen (Se figur 1).

Kæmper mod forfald

Ifølge KL’s formand, Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), er de afsatte anlægsmilliarder i 2017 langt fra nok til at dække behovet.

Skriv hvad du søger