Nyt geodataprojekt gør det betydeligt lettere at arbejde med for eksempel byplanlægning og konkrete anlægsprojekter. Foto: Finn Byrum / Scanpix
Nyt geodataprojekt gør det betydeligt lettere at arbejde med for eksempel byplanlægning og konkrete anlægsprojekter. Foto: Finn Byrum / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2017

Danske geodata løftes op til nyt niveau

Kommuner og andre myndigheder kan se frem til at få mere opdaterede og korrekte geodata. Det vil blandt andet styrke fundamentet i arbejdet med Smart City og byplanlægningen generelt.
tekst Rudi Holm

Et nyt geodataprojekt vil gøre hverdagen lettere for kommuner og andre offentlige myndigheder. GeoDanmark, der har ansvaret for kortlægning af Danmark, har netop skudt projektet i gang sammen med KMD og it-virksomheden Septima, som er specialister i geodata.

– Helt konkret kommer projektet til at betyde, at kommunerne og andre myndigheder fremover kommer til at arbejde med geodata, som opdateres langt hyppigere, end vi har været vant til. Det betyder meget, når man eksempelvis arbejder med byplanlægning eller konkrete projekter som udvidelse af landbrug eller bygning af veje og anlæg. Vores ansatte behøver ikke være så afhængige af at skulle ud og se, om data i kortene nu er korrekte, fortæller Christian Bjerg, formand i GeoDanmark og direktør i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Hidtil er såkaldte geografiske objekter som eksempelvis bygninger, veje, vandløb og jernbaner blevet kortlagt via flyfotos en gang om året, når der har været ændringer de pågældende steder. Det nye system lægger op til, at kortlægningen af Danmark fremover suppleres med dagsaktuelle opdateringer via sagsbehandlingen hos myndighederne – for eksempel når en sagsbehandler i forbindelse med behandlingen af en byggesag samtidig ajourfører bygningen i GeoDanmark-
databasen.

Et digitalt Danmark

Skriv hvad du søger