Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2017

Borgere føler, de har mistet indflydelse efter reformen

Hver tredje borger mener, at kommunalreformen har gjort det sværere at påvirke udviklingen i lokalområderne. Kun syv procent synes, det er blevet lettere. KL’s formand, Martin Damm, fastholder, at borgerne har mere indflydelse end før reformen.
tekst Rasmus Eiby

Kommunalreformen har ikke gjort det lettere for borgerne at påvirke udviklingen i deres lokalområde. Det mener en tredjedel af de adspurgte borgere i en meningsmåling, som Megafon har lavet for Politiken og TV2. 

I megafonmålingen er 1.005 repræsentativt udvalgte borgere blevet spurgt om, hvorvidt de er enige eller uenige i udsagnet ”Det er blevet lettere at påvirke udviklingen i mit lokalområde, efter kommunalreformen trådte i kraft for 10 år siden.” Det er 31 procent helt eller overvejende uenige i, mens kun syv procent er helt eller overvejende enige.

De resterende svar på spørgsmålet fordeler sig med 31 procent, der har svaret ”Hverken/eller”. 31 procent har svaret ”Ved ikke”.

Mere indflydelse end før

Skriv hvad du søger