Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2016

Fortsat fornyelse gennem dialog og samarbejde

tekst

Danmark er et velfungerende land, hvor borgerne stiller store og berettigede krav til den offentlige sektor. Kommunernes vigtigste opgave er at give borgerne en tilfredsstillende service, og det sker hver dag fra morgen til aften inden for en meget bred vifte af opgaver. 

Det er altid muligt at løse opgaverne endnu bedre – og jo, der forekommer fejl, og ikke alt udvikler sig lige hurtigt. Hertil kommer, at kommunerne – og den offentlige sektor i øvrigt – er udfordret af stigende forventninger fra borgerne, udgiftsområder der er i vækst kombineret med meget stramme økonomiske rammer. Kommunerne har derfor innovation og fornyelse højt på dagsordenen, og i samarbejde med borgere, brugere og leverandører sker der konstant en forandring og forbedring af den kommunale velfærd. En sådan fornyelse af den offentlige sektor er også et centralt og gennemgribende tema i det nye regeringsgrundlag. 

Opgaverne skal selvfølgelig løses bedst og billigst til glæde for borgerne. Målet er en god og kvalificeret service til borgerne. Det forudsætter en vedholdende indsats for at udvikle løsningerne med respekt for det, der virker. Det forudsætter, at velfærden bliver leveret under ordnede forhold. Og sidst men ikke mindst forudsætter det, at der er det rigtige match mellem ambitionerne og ressourcerne. 

Regeringen ønsker at styrke mangfoldigheden, borgernes valgmuligheder samt inddragelsen af private leverandører. Det er velkendte virkemidler, som har bidraget til at styrke kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning igennem i hvert fald to årtier. Men det er også virkemidler med indbyggede dilemmaer og faldgruber, hvis ikke de anvendes med omtanke. 

KL ser frem til en dialog med regeringen for at sikre, at de mangeårige praktiske erfaringer fra kommunerne bliver taget med i overvejelserne. 

Det danske samfunds evne til at omstille og forny sig er i top. Sådan har det været gennem årtier, og sådan skal det også være i fremtiden. I en decentral offentlig sektor som den danske, hvor man har lagt et meget stort ansvar ud til lokale folkevalgte, skal langt hovedparten af fornyelsen komme nedefra. Sådan har det også været, når man ser tilbage på udviklingen. Et statsligt-kommunalt samarbejde om fornyelse bør derfor tage udgangspunkt i og understøtte den fornyelseskraft, der i forvejen er i systemet. Kommunerne er klar til at gøre den offentlige sektor i Danmark endnu bedre. •

Emneord
Leder, Kommunestyret

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fortsat fornyelse gennem dialog og samarbejde Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger