Illustration: Mai-Britt Amsler
Illustration: Mai-Britt Amsler
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2016

Den økonomiske robusthed er styrket

Kommunalreformen skulle give de nye, sammenlagte kommuner et rygstød i form af økonomiske stordriftsfordele og bedre økonomistyring. 10 år senere er konklusionen, at reformen har haft den ønskede virkning. Til gengæld har kommunerne haft svært ved at løfte de nye opgaver, der er landet på deres bord, lyder det fra kommunalforsker.
tekst Mads Degn

Til januar er det 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft og reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98. VK-regeringen, med daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen som hovedarkitekt, forventede med kommunesammenlægningerne, at de nye, større kommuner i højere grad end tidligere ville kunne høste økonomiske stordriftsfordele og blive mere økonomisk robuste. Samtidig skulle den faglige bæredygtighed styrkes. 

Ifølge kommunalforsker hos instituttet KORA, Kurt Houlberg, er den økonomiske del af mission lykkedes, og han tegner et billede af, at de sammenlagte kommuner i løbet af det seneste årti har gennemgået en positiv økonomisk udvikling. 

– De kommuner, der blev lagt sammen, er blevet mere robuste økonomisk, og de har fået en større økonomisk styringskapacitet. Forstået på den måde at de har løftet deres evner til at skabe en bedre balance i økonomien i forhold til udgifter og indtægter. Målt på driftsresultatet, altså hvor stort et overskud man skaber på driften, er der sket en forbedring i de sammenlagte kommuner i forhold til de ikke-sammenlagte kommuner, fortæller Kurt Houlberg.

Skriv hvad du søger