Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2016

Styrker politikere i forsyningsselskaber

tekst Tom Ekeroth

KL igangsætter et forløb for de kommunalpolitikere, som kommer i bestyrelsen i et kommunalt forsyningsselskab. De skal rustes til at stå endnu stærkere i bestyrelsesarbejdet. 

– Den helt afgørende kompetence for kommunalpolitikere i forsyningsselskabers bestyrelser er, at de er folkevalgte og varetager kommunens interesser. De er ikke – og skal ikke være – eksperter i hverken spildevand eller affald, for deres opgave er at være med til at sikre helhedsorienterede løsninger.

Men vi oplever, at flere kommunale bestyrelsesmedlemmer efterspørger et stærkere grundlag for bestyrelsesarbejdet, siger borgmester Jørn Pedersen, Kolding, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. 

Skriv hvad du søger