Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2016

Rehabilitering giver mere arbejdsglæde i hjemmeplejen

SOSU-medarbejderne i de kommunale hjemmeplejer trives med at arbejde rehabiliterende med de ældre. De arbejder mere tværfagligt og samarbejder med andre faggrupper og borgere. Det giver dem mere arbejdsglæde og lyst til at blive i jobbet, viser KORAs analyser i flere kommuner.
tekst Lea Graff, cand.soc videnskabelig assistent, Tine Rostgaard, professor MSO, ph.d. socialpolitik og Mads Ulrich Matthiessen, Stud.soc. studentermedhjælper

Rundt om i kommunerne er medarbejderne i hjemmeplejen holdt op med uden videre at ordne rengøring, tøjvask og personlig pleje for de ældre borgere. I stedet arbejder de rehabiliterende og bruger tid på at træne de ældre til selv at kunne klare flere af hverdagens gøremål.

Det har vendt op og ned på medarbejdernes måde at arbejde på. SOSU’er, sygeplejersker og terapeuter skal samarbejde tættere end før, og de skal i langt højere grad tage udgangspunkt i borgerens ønsker og mål. Det stiller helt nye krav til SOSU-medarbejderne.

I to nye undersøgelser har KORA sat fokus på, hvad det betyder for de ansattes arbejdsglæde og lyst til at arbejde i hjemmepleje-sektoren. Den ene undersøgelse er foretaget i hjemmeplejen i Middelfart og Svendborg Kommuner, hvor forskerne har fulgt det daglige arbejde og interviewet ledere, medarbejdere, pårørende og ældre. Den anden er en spørgeskemaundersøgelse blandt SOSU-medarbejdere i hjemmeplejen i alle landets kommuner. Konklusionen er, at den rehabiliterende måde at arbejde på altovervejende er positiv for arbejdskulturen, arbejdsglæden og motivationen blandt de ansatte. 

Tættere samarbejde

Skriv hvad du søger