Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2016

”Neger” var ok i journal

Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at en socialrådgiver i en kommune anvendte ordet ”neger” i en journal. Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

Nævnet slår fast, at uanset om ordet ”neger” kan opfattes krænkende, så er der ikke i sagen nogen grund til at tro, at det blev brugt med det formål.

Da journalførelsen desuden ikke anses at have haft indflydelse på sagsbehandlingen, blev klager ikke stillet ringere end andre personer i samme situation, og hun fik derfor ikke medhold. •

Skriv hvad du søger