Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2016

Budgetterne i hus

tekst KL

Endnu engang ser det ud til, at kommunerne er lykkedes med at koordinere budgetterne, så de samlet set ligger inden for rammerne af økonomiaftalen med regeringen. De endelig budgettal offentliggøres først af Danmarks Statistik i starten af januar 2017. Først til den tid foreligger der derfor et helt sikkert grundlag for regeringens endelige stillingtagen til budgetresultatet og en eventuel budgetsanktion. Alt tyder dog på, at kommunerne nok engang har klaret den vanskelige opgave. Samtidig kan man glæde sig over, at hele 26 kommuner har valgt at justere skatten, samtidig med at skatten for kommunerne under ét er uændret. Skatteudskrivningsretten er nu engang en hjørnesten i det lokale selvstyre.

Det er nu i mange år lykkedes kommunerne at koordinere deres budgetter, så aftalen med regeringen overholdes. Det kan let forlede én til at tro, at der efterhånden er tale om rutine og et resultat, som kan tages for givet. Det fortjener imidlertid meget stor anerkendelse, at 98 selvstændige folkevalgte organer på den måde evner at bøje sig mod hinanden for at opfylde en fælles målsætning. 

Ej heller skal det glemmes, at den meget håndfaste rammestyring kan være en udfordring i den kommune eller på den institution, hvor økonomisk fornuftige investeringer må udsættes, fordi man er nødt til at ramme et makro-økonomisk måltal. Aftaleoverholdelse er imidlertid helt afgørende for kommunernes status som en troværdig samarbejdspartner for regeringen. Det er en status, som sikrer kommunerne en meget stor indflydelse på egne rammer og nogle klare spilleregler for reguleringen af kommunernes økonomi.

Resultatet dækker over en høj grad af ansvarlighed i kommunerne. Ansvarligheden sættes yderligere i perspektiv af de stramme økonomiske rammer, som der skal prioriteres indenfor. Selvom det i økonomiaftalen lykkedes at afskaffe det forkætrede omprioriteringsbidrag, kan det ikke skjule, at aftalen indebærer meget stramme rammer.

Kommunerne står ganske vist over for meget forskellige udfordringer på grund af store forskelle blandt andet i demografisk udvikling. Men stort set alle kommuner melder imidlertid om et stort udgiftspres på flere serviceområder såvel som et stort behov for anlægsinvesteringer, der blandt andet kan sikre en effektiv drift og en rimelig vedligeholdelsesstandard på kommunens veje og bygninger. Der må derfor foretages mange vanskelige prioriteringer i kommunerne for tiden. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Budgetterne i hus Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger