Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2016

Hvidovres børn skal vokse op i Hvidovre

Med en fuld implementering af den svenske model, eller ”Herning-modellen”, går det menneskelige og socialfaglige hånd i hånd med investeringstankegang.
tekst Helle Adelborg (S), borgmester, Hvidovre Kommune

Sverigesmodellen – eller dele af den – er en arbejdsform, som børnefamilieafdelingerne i flere danske kommuner har taget til sig. Sagsbehandlere har fået færre børnesager på deres bord, det forebyggende og tværfaglige arbejde er blevet styrket, og familien som helhed er kommet mere i fokus. I Hvidovre er vi gået hele vejen og har nu efter en omlægningsperiode på 4-5 år implementeret den svenske model fuldt ud. Og det lønner sig. Ikke mindst for børnene og deres familier. 

Næsten ingen akutanbringelser

Fra tidligere at have mange akutanbringelser har vi i dag næsten ingen, og der er stort set ingen børn og unge, der bliver anbragt i tilbud uden for Hvidovre. For vi går efter den mindst indgribende løsning, når det går skævt i familien, og vi tror på, at det ofte er bedst for barnet eller den unge at blive i de vante omgivelser – med skolen, kammeraterne og familien i nærheden. En Hvidovre-dreng eller -pige skal ikke sendes til Vestjylland, men lære at klare sig i det miljø, som er hans eller hendes, med den baggrund og bagage, han/hun har med sig. Også fordi de voksne professionelle bedre kan tale sammen om barnet, når de alligevel er i samme kommunale organisation og arbejder sammen til dagligt. Derfor har vi i løbet af de seneste år arbejdet målrettet for at holde vores børn i vores by, og det giver gode resultater.

Omlægningen til at fokusere på en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats har blandt andet betydet, at antallet af anbringelser er faldet fra 140 i 2012 til 107 i 2015. Ved at ændre vores arbejdsform og tilgang har vi fået et økonomisk overskud. Nogle af disse penge har vi investeret i forebyggende indsatser som Børnehuset, Tuba, Bølgebryderen og Familieskolen. Samtidig har vi haft midler til at opgradere vores lokale tilbud Familiecentret, Ungekontakten, døgninstitutionen Porten og vi har haft mulighed for at ansætte fem nye rådgivere i familierådgivningen til at arbejde efter den svenske model. Alt sammen er medvirkende til, at vi kan give Hvidovres børn og familier de bedste tilbud og en så normal hverdag som muligt – selvom der er udfordringer at slås med.

Styrket og forfinet

Skriv hvad du søger