Foto: Jeanne Kornum / Scanpix
Foto: Jeanne Kornum / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2016

Forbrænding bør være en del af den cirkulære økonomi

Ny lovgivning for affaldshåndtering er ved at tage form i EU. Der er fokus på cirkulær økonomi med mål om 65 procent genanvendelse. KL kæmper for at få forbrændingen på dagsordenen, da den spiller en stor rolle i dansk affaldshåndtering og varmeforsyning. Det gør den ikke nødvendigvis i andre EU-lande.

Det går ikke stærkt i EU. Processerne er lange og planerne er store. Alligevel handler det om at kende sin besøgelsestid, hvis man vil gøre sin indflydelse gældende, når nye direktiver, det vil sige lovgivning, er i støbeskeen.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), er formand for KL’s Internationale udvalg. Det er ham og de øvrige lokalpolitikere i udvalget, der skal sørge for, at de danske kommuners argumenter bliver hørt i Bruxelles. 

Og lige nu er der noget meget væsentligt undervejs set med kommunale briller. EU-Parlamentet behandler nemlig den såkaldte pakke om cirkulær økonomi, herunder en revision af seks affaldsdirektiver. Det handler om den lovgivning, som kommer til at sætte rammerne for kommunernes affaldshåndtering. Det forventes at parlamentet træffer beslutning i starten af 2017. Og det hele skal træde i kraft i 2019.

Skriv hvad du søger