Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2016

Det kommunale beredskab er forudsætning for tryghed

tekst KL

Vores velfærdssamfund ændrer sig hele tiden, og vi skal som kommuner prioritere og sikre, at vi – for de midler der er til rådighed – giver bedst mulig kvalitet for borgere og virksomheder.

På beredskabsområdet er den udfordring skærpet de sidste år. Det skyldes to modsat rettede tendenser. For det første er terrortruslen rykket tættere på, samtidig med at flygtningestrømmen og stadig flere ekstreme klimahændelser er taget til. Udfordringer er blevet større. For det andet har Folketinget ikke ført den reform på beredskabsområdet, som de selv satte gang i, hele vejen igennem. De effektiviseringer, som kommunerne gennemførte i sin del af beredskabet, blev aldrig efterfulgt tilsvarende på det statslige område.

Kommunerne har tilpasset strukturen fra 87 til 24 kommunale beredskabsenheder. Det har givet nye muligheder for at udnytte egne ressourcer bedre og styrke samarbejdet organisatorisk. I nogle kommuner er der blevet lukket brandstationer, reduceret i bemanding og ressourcer til beredskabsplanlægning og så videre. I andre kommuner har man måttet finde penge på andre områder i kommunen for at bevare et forholdsvis robust lokalt beredskab. Det har været en hård proces, men missionen er gennemført.

Regeringen har i sin 2025-plan foreslået en terror- og tryghedspulje. Det er udtryk for en erkendelse af, at der er behov for at ruste beredskabet til det ændrede trusselsbillede. Den prioritering er helt rigtig. Og mener Folketinget – hvilket meldingerne fra flere partier tyder på – at der skal nye penge til området, har kommunerne en klar forventning om, at pengene ikke bare går 

til det statslige beredskab, men også de nye kommunale beredskaber, der jo løser 90 procent af de samlede beredskabsopgaver.

Tid er en vital faktor, og den første times indsats er helt afgørende, når katastrofen indtræder. Derfor vil indsatsen naturligvis først og fremmest ligge hos de kommunale beredskaber. De er tættest på, og det er dem, der bliver sat ind først for at redde liv og materielle værdier. Det kommunale beredskab er først ude hos borgere og virksomheder med det rette udstyr og træning, der kommer til at gøre en forskel på liv eller død. 

De kommunale beredskabsenheder råder over cirka 9.000 beredskabsfolk, og der er konstant 1.000 erfarne beredskabsfolk på vagt rundt i landet. En hændelse starter og slutter i kommunen. Uanset om det er brand, forurening, oversvømmelse eller terror, så involverer det kommunerne og de kommunale beredskabsenheder gennem hele forløbet. 

Det er vigtigt, at Christiansborg husker dét i de kommende drøftelser om det samlede beredskabs ressourcer. •

Emneord
Leder, Beredskab

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Det kommunale beredskab er forudsætning for tryghed Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger