Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2016

Netværk - opsalgstavlen

/// Jobskifte

Roskilde får to nye direktører

Roskilde Kommune gennemfører en organisationsændring, idet den hidtidige velfærdsforvaltning deles i to direktør-områder, og de suppleres samtidig med andre opgaver. 

Ane K. Christensen, der er kontorchef i Københavns Kommunes socialforvaltning, tiltræder som direktør for Børn og Skole, mens Christian Harsløf, der er afdelingschef for social- og sundhedsområdet i KL, bliver direktør for Social og Beskæftigelse. De afløser Yvonne Barslund, der fratrådte ved udgangen af juli efter ansættelse ved Roskilde Kommune siden 2004 og nu er selvstændig som særlig rådgiver for flere organisationer.

Ane K. Christensen er 44 år og cand. polit. Siden sin eksamen fra Københavns Universitet i 1999 har hun været ansat ved Københavns Kommune. Hun begyndte i den daværende familie- og arbejdsmarkedsforvaltning. I 2005 blev hun økonomisk konsulent i socialforvaltningen, der blev dannet som et af resultaterne ved gennemførelsen af en ny forvaltningsstruktur. Året efter blev hun konsulent på området udsatte børn og unge, og i 2009 blev Ane K. Christensen kontorchef i mål- og rammekontoret, og siden september sidste år har hun været kontorchef for socialforvaltningens Center for Politik.

Skriv hvad du søger