Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2016

Kort nyt

Hver tredje er ikke uddannelsesparat

Uddannelse /// Tal fra Undervisningsministeriet, som Politiken har behandlet, viser, at
29 procent af 8.-klasseseleverne er blevet vurderet til ikke at være uddannelsesparate. 

I København er tallet helt oppe på 34,5 procent. Forsker ved Center for Ungdomsforskning Mette Juul mener, at man skal passe på ikke at lægge for meget vægt på Uddannelsesparathedsvurderingerne. 

– Min undersøgelse viser blandt andet, at nogle lærere bruger UPV som et værktøj til at få eleverne til at yde en ekstra indsats, siger hun til avisen. • 

V-udfordring i Thisted

Skriv hvad du søger