Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2016

Pas på forsyningsområdet!

tekst KL

Regeringen har lanceret Danmarks første samlede strategi for forsynings-sektoren, der dækker energi, varme, vand (spildevand og drikkevand) og affalds-området. Målet med strategien er en modernisering af forsyningssektoren og skal give en effektiviseringsgevinst på 5,9 milliarder kroner i 2025.

Strategien sigter også mod at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forbedre rammevilkårene for danske virksomheders konkurrenceevne samt sikre forbrugerne lave priser. Ingen af delene kan nogen vel have noget imod.

Det kan give god mening med en forsyningsstrategi. Desværre bygger strategien på en konsulentanalyse, den såkaldte McKinsey-rapport, der temmelig enøjet fokuserer på effektivisering og indtjening, mens de samfundsopgaver, som forsyningerne er med til at løse, desværre overses. Det samme gælder det potentiale for vækst, eksport og beskæftigelse, som findes på forsyningsområdet.

Forsyningssektoren er til for borgere og virksomheder og er styret af både krav om effektivitet og krav om at bidrage til arbejdet med vigtige samfundsopgaver. Derfor giver det også god mening med kommunalt ejerskab. Det har givet forsyningssikkerhed, lave priser og løsninger, der gavner miljø og samfundsøkonomi. Det sker gennem aktivt ejerskab og kommunernes ejerstrategier.

Det er samtidig vigtigt med kommunalpolitisk repræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelser. Kommunalpolitikerne har selvsagt fokus på effektiv drift af virksomhederne. Men den politiske rolle, sikrer også, at selskaberne tænker i helhedsorienterede løsninger. Den rolle og de kompetencer, det kræver, kan kun meningsfuldt udfyldes af repræsentanter valgt på demokratisk vis – gerne suppleret med bestyrelsesrepræsentanter med en anden baggrund. 

KL har sat kritisk lys på de tal og beregninger, som McKinsey-rapporten bygger på, og opfordret til, at det bagvedliggende materiale og data lægges offentligt frem. Desværre indtil videre uden resultat. 

Det har vi, fordi det er vigtigt, at beslutninger om ændringer i rammevilkårene for fremtidens forsyningssektor hviler på et sagligt og oplyst grundlag. Det er ikke gjort med den rapport som strategien bygger på. Og er vi først hoppet fra vippen, er der ingen vej tilbage. Vi skal undgå et resultat, der følger den fatale devise: ”Vi håber I ku’ li’ det – vi kan ikke lave det om”. •

Emneord
Leder, Forsyning

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Pas på forsyningsområdet! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger