Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2016

Knæk koden til en efteruddannelse

For nogen er det et kulturchok at starte på en efteruddannelse, fordi man ikke kan nøjes med at sætte sig ned og slå ørerne ud. Man skal selv gøre arbejdet. Derfor tilbyder UC Syd kurser i studieteknik på alle akademi- og diplomuddannelser, og studievejleder Trine Rønholt kridter her banen op.
tekst Sidsel Boye

Et fremmedsprog

Som studerende skal man lære et helt nyt sprog. Man har i forvejen et fagsprog på rygmarven, men på efter- og videreuddannelsen får man nogle helt nye begreber, som man godt kan læse, men hvad pokker menes der med ”socialkonstruktivistisk”? Det er noget, man først skal smage lidt på og diskutere med andre.

Ny arbejdsform 

At skrive en akademisk opgave er en ny arbejdsform for mange. Først er det fem sider, så ti og til sidst 25 eller 60 sider. Her skal man både indsamle empiri og data, redegøre for metoder og teori, udvikle nye teorier, analysere og reflektere, konkludere og perspektivere. Det er en arbejdsform, mange ville have glæde af at indføre i hverdagen. Skriveprocessen gør, at man skal tænke og analysere, og det lærer  de studerende allermest af. Helt lavpraktisk lærer man også at bruge referencesystemer på en ensartet måde og redegøre for, hvor man har sine ting fra. Man copypaster altså ikke sine egne opgaver uden at angive kilden, som for eksempel Esben Lunde Larsen kom til at gøre. 

Lær at læse

På diplomuddannelsen er der cirka 6000 siders pensum, og det kan godt føles lidt overvældende. Derfor er det vigtigt med en læsestrategi, for noget skal nærlæses og andet skal skrålæses. Afhængigt af, hvad man skal bruge det til. Man skal finde ud af, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt. Man skal også lære at kigge i indholdsfortegnelsen, når man skal finde litteratur og danne sig et overblik over en bog, inden man går i gang. Noget er vigtigere end andet, og man skal ikke nødvendigvis læse fra a-z.

Planlægning

Skriv hvad du søger