Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2016

Myndigheder bruger digital post for lidt

Stat, regioner og kommuner har ifølge Rigsrevisionen ikke realiseret en af de gevinster, der lå i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen vil nu undersøge sagen sammen med kommuner og regioner.
tekst Rudi Holm

Digital post til borgere og virksomheder har endnu ikke givet de besparelser, som der blev stillet i udsigt ved indførelsen af Offentlig Digital Post. Det viser en redegørelse fra Finansministeriet baseret på en opgørelse fra Digitaliseringsstyrelsen.

Opgørelsen viser, at 77 procent af de digitalisérbare forsendelser fra myndighederne til borgerne i 2015 blev sendt via Digital Post. 

– Andelen skulle være 92 procent for at opnå besparelsen og derved realisere gevinsterne, konkluderer rigsrevisor Lone Strøm i et notat.

Skriv hvad du søger