Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2016

Ledelse, når kerneopgaverne skal omstilles

tekst KL

På stort set alle kommunale velfærdsområder er kerneopgaven i disse år under forandring og skal løses på nye måder. Reformerne – folkeskolereformen og beskæftigelsesreformerne –, udviklingen af det nære sundhedsvæsen og omstillingerne på det specialiserede socialområde har sat nye mål for opgaveløsningen. Blot for at nævne et par eksempler. 

Eleverne i folkeskolen skal lære mere gennem nye læringsformer, åben skole og digitalisering, på beskæftigelsesområdet skal der skabes en hurtig og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for de ledige borgere, på sundhedsområdet skal kommunerne håndtere hurtigere udskrivelser fra sygehusene og tilbyde flere og mere omfattende indsatser i borgerens hjem. Og på det specialiserede socialområde skal der for eksempel findes nye balancer mellem specialiserede institutioner og boformer tættere på netværket. 

Ledelse er nøglen til at kunne lykkes med omstillingerne, og særligt faglige ledelse er vigtig, når de nye mål for kerneopgaverne skal realiseres. 

Den faglige ledelsesopgave er afgørende for, at ledere og medarbejdere sammen – med afsæt i de nye mål – kan udvikle nye faglige standarder og værdier og kan udvikle nye måder at samarbejde med borgerne om opgaveløsningen på. Et stærkt ledelsesfokus på de nye mål og de nødvendige ændringer i faglige standarder er også forudsætningen for, at lederne kan bidrage til at ruste medarbejderne og omstille deres kompetencer til at arbejde efter de nye mål og faglige standarder. 

Når faglig ledelse rykker op på dagsordenen som i disse år, må lederne rykke tættere på den daglige opgaveløsning. Faglig ledelse er nødvendig for med afsæt i de nye mål at kunne udvikle nye faglige identiteter og kulturer. 

Udover den faglige ledelsesopgave kommer så alle de andre vigtige ledelsesopgaver som at lægge grundlaget for gode forandringsprocesser, undgå unødig dokumentation, sikre god kommunikation om omstillingerne, sikre helhed og sammenhæng med andre fagområder i forhold til borgerne, effektivisere, personaleledelse og så videre. 

Den faglige ledelsesopgave fylder især hos de ledere, der er tættest på velfærdsopgaverne. Men omstillingerne kalder på et nyt mindset i hele ledelseskæden – fra det politiske og strategiske niveau til de ledere, der i hverdagen er tættest på velfærdsopgaverne og borgerne – for at sikre sammenhæng i styringen og ledelsen.  

Temaet for KL’s Ledertræf 2016 den 3. oktober er netop ”Ledelse, når kerneopgaverne skal omstilles”. Her kan kommunale ledere mødes på tværs af velfærdsområder og kommuner og få inspiration og redskaber til blandt andet den faglige ledelsesopgave. •

Emneord
Leder, Ledelse

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ledelse, når kerneopgaverne skal omstilles Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger