Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2016

Kritik af indsats over for anbragte børn

Statsrevisorerne kritiserer mangler i 10 års arbejde i Socialministeriet og kommunerne. Der mangler viden om effekten af arbejdet, og der problemer med at overholde reglerne i anbringelsessager.

Efter 10 års indsats under syv forskellige ministre for at løfte kommunernes arbejde med anbringelsessager er det stadig ikke muligt for Social- og Indenrigsministeriet at dokumentere, at kommunernes sagsbehandling af anbragte børn er blevet bedre eller har den ønskede effekt. 

Det viser en beretning fra Rigsrevisionen, der også kritiserer, at ”kommunerne i mange anbringelsessager ikke overholder lovens krav”. Beretningen fra Rigsrevisionen fremkalder kritik af både ministerie og kommuner fra de politisk udpegede statsrevisorer.

Statsrevisorerne kritiserer blandt andet, at skiftende socialministre kun har stillet få redskaber til rådighed for kommunerne, så de kan måle, om anbringelsesreformen fra 2006 har virket. Den blev vedtaget under daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) og skulle løfte kvaliteten af kommunernes arbejde i anbringelsessager, bruge ressourcerne på området bedre og konkretiserede regler om blandt andet inddragelse af børn og familie i sagerne.

Skriv hvad du søger