Opgaverne for de kommunalt ansatte sygeplejersker er mere komplekse, end de har været tidligere. Otte ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker mener, at de har behov for efteruddannelse. (Modelfoto). Foto: Joachim Rode
Opgaverne for de kommunalt ansatte sygeplejersker er mere komplekse, end de har været tidligere. Otte ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker mener, at de har behov for efteruddannelse. (Modelfoto). Foto: Joachim Rode
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2016

Tidlig udskrivning kræver mere uddannelse

De kommunale sygeplejersker skal passe stadigt mere syge borgere i eget hjem. Social- og sundhedsministeren er klar til at se på en ny specialuddannelse for kommunale sygeplejersker og har afsat 125 millioner til et kompetenceløft.

Borgerne er ikke længere færdigbehandlede, når de sendes hjem fra sygehuset. Mange skal have renset sår, nogle skal have drop med væske og enkelte får kemoterapi hjemme i stuen. 

Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller nye krav til de kommunale sygeplejersker, og både Dansk Sygeplejeråd og KL har længe efterlyst en ny specialuddannelse til de sygeplejersker, som arbejder i kommunerne.

– Det at være kommunal sygeplejerske er blevet en helt anden opgave. Kommunerne får syge mennesker hjem, som både skal have behandling og pleje. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke kun selv skal have det faglige fundament i orden, men de skal også have overblik og samarbejde med en række andre faggrupper for at løfte opgaven omkring disse komplekse forløb, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Skriv hvad du søger