Foto: Nicolai Howalt / Scanpix
Foto: Nicolai Howalt / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2016

Lejre laver langsigtet plan for idrætten

Som en af de første kommuner i landet har Lejre Kommune igangsat arbejdet med en samlet politisk indsats for etablering, drift og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter. Danmarks Idrætsforbund roser indsatsen, som er sket på baggrund af en analyse af kommunens eksisterende idrætsfaciliteter.
tekst Tom Ekeroth

I Lejre Kommune har det i mange år været diskuteret, om kommunen har faciliteterne til at opfylde brugernes behov. For at belyse problemstillingen besluttede kommunen i 2014, at der skulle udarbejdes en analyse af de fysiske rammer for idræt i kommunen. Analysen var færdig i januar 2016, og samme måned blev den præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde. Analysen viste, at kun lidt over halvdelen af foreningerne er tilfredse med de faciliteter, de bruger mest. Foreningerne mener også, at de eksisterende faciliteter ikke fuldt ud dækker deres behov.

Ros til Lejre

På baggrund af analysen besluttede kommunalbestyrelse at igangsætte en proces, der gennem dialog med brugerne fra idrætslivet skal føre til udarbejdelsen af en politisk plan for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter.

– Vi ville have et faktuelt grundlag at arbejde videre med. Vi ønskede at få kortlagt, hvordan borgerne egentlig bruger de faciliteter, vi har i kommunen – og hvilke ønsker borgerne har til fremtidige muligheder. Og så ville vi gerne have fat på det ikke-organiserede idrætsliv, som har nogle andre behov og ønsker end foreningerne, siger Mette Touborg (SF), borgmester i Lejre Kommune.

Skriv hvad du søger