Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2016

Farvel til omprioriteringsbidraget

Dets eneste funktion blev at flytte prioriteringer, som retteligt hører hjemme i kommunalbestyrelserne og tæt på borgerne, over i Folketinget og langt væk fra borgerne.
tekst KL

”Man har et standpunkt til man tager et nyt”. Dette udsagn fra en af Danmarks tidligere statsministre har man i eftertiden diskuteret betydningen af uden at blive enig om en konklusion. Er det udtryk for principløst vendekåberi eller et udtryk for, at man har format nok til at se realiteterne i øjnene og erkende, at den hidtidige strategi er fejlslagen? Uanset hvad historikerne måtte mene om den sag, skal regeringen have ubetinget ros for at lade regeringsgrundlag være regeringsgrundlag og som en del af økonomiaftalen for 2017 at kaste omprioriteringsbidraget permanent overbord.

LÆS OGSÅ Armlægningen er i gang

Omprioriteringsbidraget gavnede hverken den samlede offentlige økonomi, kommunerne eller borgerne. Det skabte ikke øget økonomisk råderum, men skabte til gengæld stor usikkerhed omkring budgetlægningen i kommunerne. Der var ikke blot tale om en teknisk detalje, men konkret usikkerhed om, hvor vidt man skulle afskedige medarbejdere eller ej. Dets eneste funktion blev at flytte prioriteringer, som retteligt hører hjemme i kommunalbestyrelserne og tæt på borgerne, over i Folketinget og langt væk fra borgerne.

Et farvel til omprioriteringsbidraget er imidlertid ikke et farvel til økonomisk smalhals og vanskelige prioriteringer. Baggrundstæppet for de langvarige økonomiforhandlinger var, at vi i de kommende år kigger ind i et meget begrænset råderum for den offentlige økonomi. Der er skabt mange nye job siden finanskrisen. Men i disciplinen værdiskabelse slæber dansk økonomi sig stadig afsted ude i krybesporet. Samtidig presses de offentlige budgetter af blandt andet flygtningetilstrømningen.

Regeringen og KL er derfor med økonomiaftalen enige om en målsætning om at effektivisere for 1 milliard kroner årligt frem mod 2020. Halvdelen af gevinsten bliver i kommunerne, mens den anden halvdel afleveres til statskassen. Det er meget stramme rammer i en tid med pres på de kommunale velfærdsområder. Det er derfor afgørende, at regeringen, Folketinget og kommunerne står sammen om ikke at skabe urealistiske forventninger i befolkningen.

For at understøtte effektiviseringsindsatsen har regeringen og KL også aftalt et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Det nærmere indhold af dette skal politisk aftales i efteråret. Det er i den forbindelse afgørende, at samarbejdet ikke bliver en tilbagevenden til tidligere tiders strøm af businesscase-analyser og statslig detailstyring. Kommunerne har allerede vist, at de hver for sig og i fællesskab er i stand til at løfte den dagsorden. Derfor skal samarbejdet med staten målrettes de områder, hvor det giver mening. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Farvel til omprioriteringsbidraget Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger