Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2016

Roskilde Kommune vil klage over Arbejdsskadestyrelsen

Lange sagsbehandlingstider koster hvert år Roskilde Kommune millioner i sygedagpenge og efterlader sygemeldte borgere i uvished om fremtiden.
tekst Mads Degn

Roskilde Kommune har gennem flere år oplevet, hvordan Arbejdsskadestyrelsen har haft mere end almindelig svært ved at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Konsekvensen af de manglende afgørelser og langstrakte behandlingstider er, at Roskilde Kommune årligt rammes af unødige udgifter på sygedagpengeområdet. Det viser en aktuel opgørelse, kommunen har foretaget.  

– Her og nu betaler Roskilde Kommune sygedagpenge til 15 borgere, som har en uafsluttet arbejdsskadesag, fordi Arbejdsskadestyrelsen ikke overholder lovgivningen. Det har indtil videre kostet os 2,4 millioner kroner, siger formand for Beskæftigelse- og Socialudvalget i Roskilde Kommune, Bent Jørgensen (V). 

Arbejdsskadestyrelsen skal ifølge arbejdsskadesikringsloven træffe en afgørelse i arbejdsskadesager inden et år efter, skaden er anmeldt. I den periode, arbejdsskadesagen bliver behandlet, er kommunerne forpligtet til at udbetale sygedagpenge til borgeren. I de 15 aktuelle sager fra Roskilde Kommune, hvor Arbejdsskadestyrelsen endnu ikke har truffet en afgørelse, har borgerne modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, og sagsbehandlingstiden er samlet set overskredet med 626 uger. 

Skriv hvad du søger