Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2016

Trafikstøj er et overset samfundsproblem

Hundredvis af dødsfald kan hvert år relateres til trafikstøj. Derfor opfordrer ny hvidbog stat og kommuner til at arbejde tættere sammen for at komme problemerne til livs.
tekst Rudi Holm

Mellem 200 og 500 mennesker dør hvert år tidligere end forventet på grund af vejstøjsrelaterede hjertekarsygdomme, og årligt koster trafikstøj det danske samfund milliarder af kroner. Ifølge en ny hvidbog ”Trafikstøj – et overset samfundsproblem” udarbejdet for klimapartnerskabet Gate 21 ligger totalomkostningerne et sted mellem 1,5 og 13,6 milliarder kroner om året.

– Det er svært at opgøre tallet præcist. Men vi har grund til at tro, at tallene er undervurderet. Det kan betyde, at de samfundsøkonomiske gevinster ved at bruge penge på at reducere vejstøj bliver undervurderet og formentlig også nedprioriteret, siger afdelingschef Allan Jensen fra rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Cirka en fjerdedel af danskerne – 1,4 millioner – er dagligt påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens grænseværdi. Og cirka 720.000 boliger vurderes at ligge i stærkt vejstøjsramte områder.

Skriv hvad du søger