Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2016

Intelligent offentlig efterspørgsel

Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, fik vi en ny udbudsform, der kaldes ”innovationspartnerskab”. Denne udbudsform bør alle kommuner med ambitioner om at skabe innovation kende til og overveje at benytte.
tekst Malene Roose Bagh, associeret partner, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten og Annemette Thorgaard, senioradvokat, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten

Gennem den nye udbudsform ”innovationspartnerskab” får kommunen mulighed for at få udviklet en innovativ løsning fra en privat leverandør. Efterfølgende kan kommunen uden nyt udbud indkøbe den udviklede løsning eller de eksemplarer, som der er behov for. Tidligere har det været en udfordring at udbyde udviklingsydelsen, da der – lidt forenklet sagt – ved et efterfølgende indkøb kunne opstå statsstøtteproblemer samt inhabilitet hos den leverandør, der i første omgang forestod selve innovationen.

Men nu er der håb. I EU-regi har innovation længe været set som en af de vigtigste drivkræfter for fremtidig vækst. Med de udfordringer, som ikke kun Danmark, men hele Europa står overfor, er der behov for, at ordregivende myndigheder – og deriblandt også kommuner – er visionære i deres indkøb og ikke køber kortsigtede løsninger. Det gælder blandt andet de udfordringer, klimaændringer skaber, som får kloakkerne til at flyde over, og de udfordringer, den aldrende befolkning, som vi hverken har unge eller penge nok til at passe, skaber. Det er derfor tid til at handle klogt, for eksempel når kloakkerne skal renoveres, eller der skal renoveres og bygges nye plejehjem. 

Samtidig er den nye udbudsform også udtryk for en erkendelse af, at det private marked ikke af sig selv skaber de fornødne løsninger. Der er tværtimod behov for et ”market pull” for at finde nye løsninger på de store samfundsmæssige problemstillinger.

Hvornår bruger vi udbuddet?

Skriv hvad du søger