Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2016

Inklusionseftersynet: Aldrig mere dem og os i folkeskolen

tekst KL

7.000 børn er ført tilbage fra specialtilbud til den almene undervisning. Det er flest drenge, børn med anden etnisk baggrund og børn, hvis forældre har en lav uddannelsesgrad. Regeringens inklusionseftersyn viser, at kommunerne overordnet set har gennemført en god inklusionsproces.

Rapporten har en lang række anbefalinger, og mange af dem er fornuftige. Alle kommuner opfordres til at se på egen indsats og lade sig inspirere af anbefalingerne i det videre arbejde.

Ekspertgruppen mener, at der nu skal være mindre fokus på måltallet om, at 96 procent af en årgang skal være en del af almenundervisningen. Den anbefaling er værd at bakke op om. Da regeringen og KL i 2012 indgik aftalen om de 96 procent, var det for at vende en udvikling, som gik den helt forkerte vej. For mange børn blev ekskluderet fra folkeskolen. Det er lykkedes kommunerne at få vendt udviklingen, og det er godt.

Måltallet i sig selv er ikke afgørende for arbejdet med at skabe en god skolegang for alle børn. Det vigtigste er, at der er fælles enighed om, at målet fortsat er, at flest mulige børn skal være en del af det almene fællesskab i folkeskolen. 

Folkeskolen skal udfordre alle børns nysgerrighed og lyst til at lære. Det kræver medarbejdere, der har et skærpet blik for alle børns interesser og udvikling. Og det kræver faglige beredskaber, for eksempel ressourcepersoner fra specialtilbud, der hurtigt kan træde til, når lærere og pædagoger har behov for hjælp. Her peger ekspertudvalget på, at der endnu er et stykke vej at gå. 

En tidlig indsats over for børn med vanskelige vilkår og dagtilbud af høj kvalitet er en afgørende faktor for børnenes senere læring og trivsel i folkeskolen. Også her kan kommunerne skærpe fokus.

Men det allervigtigste er samarbejdet med forældrene – med alle klassens forældre. Der skal skabes opbakning til, at klassens fællesskab inddrager, værdsætter og respekterer mange forskellige børn. 

Regeringen og KL skal drøfte inklusion og ekspertgruppens arbejde som led i økonomiforhandlingerne. Målet bør fortsat være, at flest mulige børn skal være en del af det almene fællesskab.

Kommunerne har fået et godt redskab med folkeskolereformens nye elementer: Mere tid til at lære, afvekslende og motiverende undervisning, hjælp til faglig fordybelse, åben skole, motion og bevægelse samt samarbejdet mellem lærere og pædagoger. 

Så tag godt imod anbefalingerne, og brug dem i det videre arbejde med at skabe en skole, hvor alle børn lærer mest muligt og trives. Vi skal aldrig tilbage til en skole med dem og os.

Emneord
Inklusion, Skoler, Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Inklusionseftersynet: Aldrig mere dem og os i folkeskolen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger