Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2016

Digitalisering giver bedre velfærd

tekst Rudi Holm

Borgere skal opleve kortere sagsbehandlingstider og ofte have afgørelser, der træffes med det samme, fordi de nødvendige oplysninger er tilgængelige. Og borgerne skal også opleve bedre velfærd, når data som for eksempel sundhedsdata udveksles hurtigt mellem hospital og det kommunale sundhedsvæsen. 

Sådan lyder nogle få af de mange ambitioner i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, som regeringen, kommuner og regioner for nylig præsenterede.

– Med den nye strategi er vi med til at skabe et stærkt fokus på samarbejde og på at løse problemstillinger, som kommuner, stat og regioner ikke kan løse hver for sig. Strategien giver bedre mulighed for at styrke den lokale og borgernære service. For eksempel til en borger med psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer, som skal modtage en sammenhængende behandling på tværs af region og kommune, siger KL’s formand, Martin Damm (V).

Skriv hvad du søger