Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2016

Fælles digital fremtid

11 kommuner på Sjælland har dannet en digitaliseringsforening, der skal bane vejen for en fælles digital fremtid. Fordelene er fælles it-udbud og opbygningen af fælles kompetencer i en tid, der stiller stadig stigende krav til kommunernes it-systemer og digitale evner.

Der stilles store krav og forventninger til, at kommunerne kan udnytte de store potentialer i den digitale udvikling. Digitaliseringen er ikke bare noget, der foregår i administrationen på rådhuset. Den griber ind i alle dele af den kommunale hverdag, i hjemmeplejen, på sundhedsområdet, i skolerne og så videre. Udviklingen kræver store investeringer og store krav til uddannelse af ansatte i brugen af de nye teknologier. 

Det er bagtæppet for, at 11 kommunaldirektører i midten af marts underskrev stiftelsesdokumentet for Digitaliseringsforeningen og dermed forpligtede deres kommuner på at arbejde frem mod en situation, hvor de indkøber og bruger de samme it-systemer. Køges kommunaldirektør, Peter Frost, er formand for bestyrelsen. Han er glad for, at politikerne i de 11 kommuner kunne samle sig om visionen om et digitalt fælleskab.

– Foreningen er i første omgang optaget af, at vi får indløst de store forventninger, der er til gevinstrealiseringen efter monopolbruddet med KMD. Kombit (kommunernes it-fælleskab, red.) har vurderet, at der bør være en besparelse på mindst 25 procent på de it-systemer, der førhen var omfattet af monopolbruddet. Foreningen skal sikre, at gevinsterne hentes, så der kan frigøres midler, der kan bruges på service og velfærd til borgerne, siger Peter Frost.

Skriv hvad du søger