Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2016

Bibliotekarer kan nå udsatte børnefamilier

Hvis bibliotekaren banker på nybagte forældres dør med en bogpakke under armen, begynder mor og far at læse med deres børn. Det giver børnene et bedre sprog og en bedre start på skolelivet, viser erfaringer fra biblioteker i 20 kommuner.
tekst Helle Hygum Espersen, seniorprojektleder i KORA, cand.mag. i litteraturvidenskab og master i socialt entreprenørskab.

Børn klarer sig meget bedre socialt og fagligt, når de starter i skolen, hvis de har et godt sprog. Det viser internationale undersøgelser. En god vej til at støtte barnets sprog er, at forældrene læser bøger med barnet – for eksempel pegebøger til de helt små. Men mange tosprogede familier og socialt udsatte har ingen bøger. De har ikke tradition for at læse med deres børn og er ikke opmærksomme på, hvor stor betydning bøger og højtlæsning har for børnenes sproglige udvikling.

Den erkendelse har fået 20 kommuner til at sende bibliotekarer ud med en bogpakke til familier i udsatte boligområder. Indsatsen hedder Projekt Bogstart, og ifølge bibliotekarerne selv virker den efter hensigten: De kommer i dialog med familierne, bøgerne bliver læst – ja, nærmest slidt op, og i nogle tilfælde åbner bogstart-projektet op for tættere kontakt, tværfagligt samarbejde og flere aktiviteter, der støtter de udsatte familier og deres børn. 

Bibliotekerne kan derved spille en aktiv og helt unik rolle som kulturelt centrum i lokalsamfundene. Det viser en evaluering, som KORA har lavet.

Skriv hvad du søger