Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2016

Kommuner skal tage stilling til DUBU

Efter fem år skal it-systemet DUBU i genudbud. Det giver nye kommuner mulighed for at tilslutte sig det sagsunderstøttende system, mens de kommuner, der allerede gør brug af det skal tilkendegive, om de ønsker at køre videre. Lolland og Kalundborg Kommuner har ingen planer om at droppe DUBU.
tekst Mads Degn

Tilbage i 2013 besluttede regeringen i samspil med KL, at landets 98 kommuner senest i 2014 skulle have anskaffet sig DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) eller tilsvarende it-systemer som CSC Social eller SBSYS. Tanken bag det fælleskommunale værktøj DUBU var, og er stadig, at sikre en systematisk sagsbehandling og give kommunerne en bedre faglig og økonomisk styring inden for det sociale børneområde. I slutningen af 2011, da DUBU blev udbudt første gang, tog 45 kommuner it-systemet i brug. Siden har yderligere 31 kommuner valgt at implementere DUBU. To af de kommuner er Lolland og Kalundborg Kommuner. De har begge besluttet sig for at fortsætte med DUBU, når systemet ultimo maj sendes i genudbud.

Systematik og understøttelse

Hos Lolland Kommune har man arbejdet med DUBU i halvandet år. Souschef i børne-og ungerådgivningen Michael Vinther Hansen har i den tid set klare forandringer og forbedringer. ­­­

– I forhold til det socialfaglige arbejde, så føler jeg langt hen ad vejen, at DUBU har sikret os systematik og gennemskuelighed i arbejdet med sagsbehandlingen. For os handler det om, at både borger og barn bliver inddraget, og at vi får fulgt op på de enkelte sager, og der er ingen tvivl om, at DUBU har været med til at systematisere det, siger Michael Vinther Hansen. 

Skriv hvad du søger